۞ امام صادق (ع):
اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست خریداری می کند، آنچه در شأنش نیست می پوشد و آنچه در شأنش نیست می خورد.

برچسب : سردار قاسم سلیمانی

انقلاب اسلامی؛ حقیقتی «زنده و بالنده»

انقلاب اسلامی؛ حقیقتی «زنده و بالنده»

مقدمه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، متنی «سهلِ ممتنع» بود. به این معنا که از سویی سادگی و روانی و تفصیلی بودن آن و استفاده کمتر از ادبیات جدید، کسانی را که با ادبیات‌سازی و نظریه‌پردازی رهبر معظم انقلاب حتی در قالب سخنرانی‌های عمومی آشنا بودند و طرحی نو با ادبیاتی جدید -نظیر آنچه ایشان […]