۞ امام صادق (ع):
اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نیست خریداری می کند، آنچه در شأنش نیست می پوشد و آنچه در شأنش نیست می خورد.

آرشیو وبلاگ

معرفی کتاب تجلی بصیرت

معرفی کتاب تجلی بصیرت

اثر حاضر، تلاشی است در جهت تبیین ابعاد مختلف این واقعه اعم از زمینه های پیدایش آن، چگونگی واقع شدن و نتایج داخلی و بین المللی که به تبع آن برای نظام جمهوری اسلامی حاصل شد. مطالعۀ این اثر و بررسی و تحلیل بستری که این واقعه در آن رخ داد و همچنین نتایج حاصل […]

معرفی کتاب مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی (ره)

معرفی کتاب مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی (ره)

با توجه به جامعیت امام خمینی رحمه الله در ابعاد مختلف مکتب اسلام، اعم از فقه، فلسفه، عرفان و … درک برداشتی که ایشان بر اساس این ابعاد مکتب اسلام در زمینه سیاسی و اجتماعی داشتند، ضروری می نماید. اثر حاضر بر آن است تا تأثیر مبانی انسان شناسی امام خمینی رحمه الله را بر […]

معرفی کتاب سیر در بیراهه

معرفی کتاب سیر در بیراهه

آیت الله منتظری، فقیهی بود که درکنار خدمات علمی، تلاش زیادی را نیز در نهضت امام خمینی(ره) انجام داد. این ها باعث شد که مجلس خبرگان او را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کند. اما متأسفانه وقایعی رخ داد که منجر به عزل ایشان از این سمت توسط امام خمینی(ره) شد. این وقایع، با […]